EQUIPAID

DOTAČNÍ PROGRAM

ZMĚŇTE SI ŽIVOT!

Získat příspěvek lze dle vyhlášky č. 388/2011 Sb. považovat za multifunkční elektronickou pomůcku pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony, se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené. To znamená, že příspěvek mohou získat úplně nevidomí nebo prakticky nevidomí, dále také lidé s těžkou slabozrakostí obou očí nebo se ztrátou jednoho oka. Zde pak platí i ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku. Tedy osoby se zdravotním postižením uvedeným v části I. bodě 2 písm. a) a b) přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.),

Důležité informace

 

Postup při žádosti:

1. Navštívit očního lékaře a zjistit aktuální stav obou očí.

2. Získat formulář z Úřadu práce (elektronická či papírová forma)

3. Vyplnit žádost a doložit zprávu od očního, občas je třeba potvrzení stavu praktickým lékařem.

4. Vyčkat na doručení rozhodnutí.

5. S výsledkem rozhodnutí kontaktovat dodavatele, ten buď pomůcku objedná nebo doporučí další možnosti.

6. Po získání příspěvku, je třeba doložit na ÚP jeho uplatnění do doby 3 měsíců.

Postižení zraku:

DOTACE / 01

Silná slabozrakost obou očí

(zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/60 (0,10) – lepší než 3/60 (0,05)

Stupeň invalidního důchodu (ID): První stupeň ID

DOTACE / 02

Těžká slabozrakost obou očí

(zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02)

Stupeň invalidního důchodu (ID): První, druhý, třetí ID

DOTACE / 03

Praktická nevidomost obou očí

(zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti)

Stupeň invalidního důchodu (ID): Třetí stupeň ID

DOTACE / 04

Úplná nevidomost obou očí

(ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí)

Stupeň invalidního důchodu (ID): Třetí stupeň ID